Често Задавани Въпроси

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

В този раздел на уеб сайта ще откриете всички често задаваните въпроси, с които сме се сблъсквали във времето.

Контакти

1Мога ли да получа оферта по телефона?
Не, за да изготвим оферта е необходим предварителен оглед от наш сътрудник, както и изготвянето на детайлна спецификация или предоставянето на здание от ваша страна.
2 Какви са гаранциите, които фирмата поема като изпълнител?
Гаранционните срокове за всички видове работи по обектите, в качеството си на основен изпълнител, които фирмата поема, са съгласно действащите изисквания, съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г.
3Какви са начините на плащане?
Възможни са различни схеми на плащане - договарят се индивидуално за всеки обект, според желанията на инвеститора.
4Извършва ли компанията строителство на къщи и вилни сгради?
Да, фирмата изпълнява строителство на къщи и вилни сгради, както в града, така и извън очертанията му, като се ангажира с всички процедури от проектирането до въвеждането в експлоатация на сградите.
5Има ли интерес към нови парцели за строителство?
Компанията е непрекъснато в преговорни отношения с различни собственици на имоти, както и големи инвеститори за започване на нови обекти. Капацитетите на различните отдели дават възможност за гъвкаво изпълнение на поетите задължения, и едновременно с това започване на нови.
6Фирмата разполага ли със собствен проектантски екип?
“База Нова” партнира с опитни и доказани проектантски екипи, които са доказали своята коректност, отговорност и ангажираност по време на цялото строителство.
7Осигурен ли е строителен надзор на обектите, изграждани от фирмата?
При изпълнението на всички обекти се упражнява строителен надзор през целия период на строителство. Компанията работи с доказани и лицензирани надзорни фирми, което гарантира компетентни консултации на всеки етап и изрядното въвеждане на обектите в експлоатация.